BICONOMICS is een bedrijf dat actief is sinds 1 september 2005. Vanaf de start is het bedrijf gebaseerd op twee pijlers: Business Intelligence en Business Investments. Beide begrippen worden afgekort als “BI”. Aangezien deze begrippen ook twee (“bi”) onderwerpen vormen en de basis zijn voor de economie van ons bedrijf, is daarmee direct een verklaring gegeven voor de naam BICONOMICS.

In 2013 is het bedrijf opgesplitst in twee verschillende werkmaatschappijen om de activiteiten voor business intelligence en business investments van elkaar te scheiden. Sinds die tijd richt BICONOMICS services zich op dienstverlening en kennisopbouw en -overdracht voor business intelligence. BICONOMICS investments zich op business investments.

Op deze website treft u alleen een beschrijving aan van de activiteiten rondom Business Intelligence, een onderwerp dat vandaag de dag ook wel "data & analytics" wordt genoemd.

Business Intelligence, en meer

De nadruk bij BICONOMICS (services) ligt op Business Intelligence en alles wat daarmee te maken heeft, zoals ETL & Data Integration, Business Analytics en Enterprise Performance Management. We kunnen stellen dat we een expertisecentrum zijn op dit gebied, en dat is niet iets dat we zelf verkondigen, maar regelmatig horen van onze klanten.

We hebben een passie voor BI, en dat betekent dat we veel kennis en kunde in huis hebben om informatiebehoeften om te zetten in realistische ontwerpen (dimensionele modellen, data lakes, data vault, 3e normaalvorm modellen en ETL). Dit gebeurt volgens een architectuur die zeer robuust is opgezet.

Als het daarnaast gaat om een ontwerp te vertalen in een goed werkende oplossing, dan bent u bij ons ook op het juiste adres. Met behulp van vooral Oracle technologie zijn we in staat om een goed werkende BI-applicatie te realiseren. Oracle business intelligence technologie zit in ons ‘dna’, want als bedrijf moet je keuzes maken en specialiseren in technologie.

Alleen is de technische expertise en voorkeur niet beperkt tot Oracle BI technologie. Voor EPM (vooral planning en forecasting) hebben we kennis en ervaring met Vena implementaties, voor data visualisatie ook met Microsoft Power BI en tot slot op ETL gebied ook Informatica PowerCenter. Op onze blog kunt u ook artikelen over deze producten vinden.

Na de realisatie kunnen we u ook helpen met het borgen van de oplossing door de taken en verantwoordelijkheden te specificeren voor functionele ondersteuning (Business Intelligence Competence Center) en technische ondersteuning (de IT tak voor Business Intelligence). Uit de praktijk blijkt dat niets belangrijker is voor een BI-applicatie om de borging goed te regelen. Naast advies over de organisatorische inrichting kunt u bij ons ook terecht om de benodigde kennis bij uw medewerkers te borgen door kennisoverdracht via ‘training on the job’ of door middel van cursussen.

Ontwerp

Realisatie

Implementatie

Op onze website kunt u diverse artikelen vinden waarin wij onze ervaringen delen en visie naar voren brengen. Verder kunt u op onze dienstenpagina kijken naar de diensten die wij aanbieden.