Plannen voor Business Intelligence

U staat op dit moment op het punt om uw plannen concreet om te zetten in een project en te gaan beginnen met de invulling van uw strategie omtrent het beschikbaar stellen van bedrijfsinformatie.

Wanneer u een plan in concrete actie gaat omzetten komen er veel vragen op u af, zoals:

  • Wat is de beste architectuurkeuze in mijn situatie?
  • Moet ik kiezen voor een “big-bang” aanpak of begin ik met een klein onderdeel?
  • Hoe borg ik de kwaliteit van de eindproducten van het project?

Kortom, vragen die een antwoord behoeven om uw projectidee in een succesvol eindproduct om te zetten!

Business Intelligence opstartservice

De BI opstartservice helpt u met het beantwoorden van deze vragen bij de eerste opstart van uw project. Deze dienst biedt u het volgende:

Intake
U licht uw plannen toe.

Projectdefinitie en –aanpak
Hierbij stellen we in samenspraak met u en/of uw medewerkers een projectaanpak voor waarbij in beheersbare stukken wordt toegewerkt naar een einddoel.
Daarbij helpen we u met het maken van een projectplan.

Architectuurkeuze
Hierbij komt aan bod hoe we het beste de ruwe data uit de bronsystemen kunnen omzetten naar bruikbare informatie.

  • Soort dienst business intelligence maatwerk
  • Product Generiek, Oracle (voor de realisatie)
  • Optioneel via partner N.v.t.