Oracle Data Integrator is het product van Oracle voor data integratie en ETL binnen de context van Business Intelligence & Data Warehousing.

Vanaf versie 12c is ODI gecombineerd met het product Oracle Warehouse Builder, en daarmee is het product voor Oracle zeer belangrijk geworden. Het wordt tevens gebruikt als fundament voor het verkrijgen van gegevens ten behoeve van de BI Applications.

Tijdens deze cursus leert u het product kennen en ook praktisch toepassen door middel van het uitvoeren van een (klein) project. Dit stelt u in staat om in een veilige omgeving met het product te leren werken, zodat u daarna de opgedane kennis kunt toepassen in uw werk.

De duur van deze cursus is vier dagen.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor ontwikkelaars die een Data Warehouse moeten realiseren met behulp van ETL.

Daarnaast is de cursus ook bedoeld voor beheerders, die naast specifieke onderwerpen rondom beheer meer inzicht willen krijgen in de werkzaamheden van ontwikkelaars.

Voorkennis

Voor deze cursus is het niet noodzakelijk om bepaalde voorkennis te hebben. Kennis van Data Warehousing en dimensioneel modelleren, alsmede kennis van SQL is wel een pré.

Opbouw

Deze cursus bestaat uit 3 hoofdonderdelen en diverse modules.

Cursusdetails

Achtergrondinformatie en Installatie

 • Inleiding
 • Achtergrondinformatie. Historie van het product, toepassingsgebieden, vergelijking met producten van andere softwareleveranciers, ELT versus ETL.
 • Architectuur. Onderdelen van ODI, welk onderdeel is waarvoor?, wat is de samenhang?
 • Installatie van ODI software. Vormen van installatie, kenmerken, creatie van master en work repository.
 • Een eerste kennismaking. ODI Studio

Realisatie van een DW met ODI

 • Waarom een Data Warehouse?
 • Een project uitvoeren
  • Van bron naar staging area
  • Via staging area naar dimensioneel model
 • Begrippenkader toegepast
  • Knowledge Modules
  • Mappings
  • Workflow Management
  • Packages
  • Scenarios
  • Load Plans
  • Datakwaliteit
 • Deployment
 • Test
 • Scheduling & Monitoring

Geavanceerde onderwerpen

 • Versiebeheer. Versions & Solutions, Repository Migration
 • Knowledge Modules. Zelf ontwikkelen, Toepassen
 • Data Services. Golden Gate, Changed Data Capture
 • Application Adapters
 • API en Groovy
 • Soort dienst Cursus
 • Product Oracle Data Integrator
 • Verloopt via partner BI Quest
 • ,